بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگونرا مشاهده می نمایید
بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون|40091437|ts|بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون,تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشور,مقایسه رشد صنعت در كشور,بررسی رشد صنعت در كشور,دانلود پژوهش بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون,دانلود تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون,دانلود مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون,دانلود مقاله,دانلود

تحقیق کامل در 65 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc


مقدمه:

چرا باید صنعتی شدن را مورد مطالعه قرار دهیم؟

صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت كه از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعیتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برا اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از كشورهای در حال توسعه با سرعی بسیار در حال صنعتی شدن اند.

اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یك جامعه، پیامدهای برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاك، لوازم مصرفی باداوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه كنیم، تا ماهیت پیچیده و پراكند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممكن است تصورات متضاد بسیار ایجاد كند:

رایس جنكینز

نگاهی گذار به گونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شكاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشكار می سازد. كشورهای سرمایه داری توسعه یافتهجمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع كارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می كنند. جهان سوم، با زنزدیك به جمعیت جهان، فقط 14 درصد از كالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها انرژی جهان را مصرف می كند.


فهرست مطالب:

مقدمه- چراباید صنعتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟1
فصل اول: صنعتی شدن و توسعه3
- آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد3
- آیا صنعتی شدن لازم است3
-معیارهایی برای ارزیابی صنعتی شدن4
-سود و زیان صنعتی شدن5
-صنعتی شدن و توسعه6
-راههای تعیین كننده فرایند صنعتی شدن در كشورهای جهان سوم8
- رشد صنعت و تجارت جهانی10
فصل دوم :‌تحلیل تطبیقی از یازده اقتصاد نیمه صنعتی12
- راهبردهای توسعه در یازده اقتصاد نیمه صنعتی ، طرح طبقه بندی13
- طبقه بندیهای متفاوت راهبردهای توسعه13
- طرح طبقه بندی چهار گروهی16
- اولین گروه،‌كره، سنگاپور، تایوان18
- دومین گروه: آرژانتین ،‌برزیل ،‌كلمبیا و مكزیك23
- سومین گروه :‌اسرائیل و یوگسلاوی30
- چهارمین گروه : شیلی و هندوستان32
- نتیجه گیری فصل دوم34
فصل سوم : بررسی رشد صنعتی ایران36
- راهبرد توسعه صادرات صنعتی
- اشاره ای به سیاستهای بازرگانی و ارزی و صنعتی كشور پس از پیروزی انقلاب37
- نگاهی به وضعیت بخش صنعت كشور و رشد آن39
فصل چهارم :‌بررسی رابطه توسعه صنعت با صادرات45
- توسعه صنعت ، ضرورت اقتصادی ملی است46
- برنامه توسعه صنعت و گسترش صادرات صنعتی50
- روند حركت بازارهای جهانی52
- سیاستهای كلان اقتصادی در پیشبرد صنعت كارساز است54
- منابع و مآخذ61


مطالب دیگر:
🔑کتاب شب امتحان زبان انگلیسی دهم🔑نمونه سوال ریاضی ششم در دی ماه 94🔑آزمون عملکردی فارسی پایه چهارم ابتدایی از فصل های 1 تا 7🔑برنامه آزمون ساز🔑بررسی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری🔑بررسی رابطه بین تناسب استراتژی و ساختار سازمانی با عملکرد در شرکت های خانوادگی🔑پاورپوینت سایبرنتیک🔑مبانی نظری تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی🔑مبانی نظری تیزهوش🔑مبانی نظری مهارتهای مقابله ای🔑مبانی نظری میزان مطالعه و گرایش به خواندن🔑مبانی نظری سبک اسناد کنترل🔑خلاصه درس مبانی سازمان و مدیریت🔑مبانی نظری خشونت خانگی علیه زنان🔑مبانی فلسفی مدیریت در مکاتب مختلف🔑مبانی نظری تعامل والدین و فرزند🔑مبانی نظری پرخاشگری🔑مبانی نظری تنظیم شناختی هیجان🔑مبانی نظری فناوری اطلاعات🔑مبانی نظری درگیری والدین در امور تحصیلی🔑مبانی نظری معنای زندگی🔑مبانی نظری بهداشت و سلامت روانی🔑مبانی نظری تکانشگری🔑مبانی نظری حمایت اجتماعی🔑مبانی نظری خودافشاسازی