تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانهرا مشاهده می نمایید
تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه|40091445|ts|تصریح مدل جهت بررسی تأ ثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه,دانلود تحقیق تصریح مدل جهت بررسی تأ ثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه,دانلود مقاله تصریح مدل جهت بررسی تأ ثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه,تصریح مدل جهت بررسی تأ ثیر عضویت در WTO,تأ ثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه,WTO ,مقاله تصریح مدل جهت بررسی تأ ثیر عضویت در WTO,تصریح مدل

تحقیق تصریح مدل جهت بررسی تأ ثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه در 25 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc


چكیده تحقیق:

در نظام نوین اقتصاد جهانی، كه بسیاری از قیود تحمیل شده بر اقتصاد جهانی برچیده شده و در نتیجة‌ فرایندهایی نظیر جهانی شدن اقتصاد و روند روبه رشد همگرایی های منطقه ای تعریف مرز و حدود اقتصاد كشوره به شدت دچار تحول گردیده است، به جرأت می توان گفت كه هیچ كشوری، به ویژه اگر در زمره كشورهای در حال توسعه باشد، قادر نخواهد بود بدون آگاهی از شرایط،تحولات، مكانیزمها و ساختار اقتصاد جهانی در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و تجاری خود موفق عمل كرده و یا حتی ادامه حیات مستقلی داشته باشد. لذا در این شرایط برای اقتصادهای در حال توسعه نظیر ایران ضرورتی حیاتی است تا ضمن شناخت مناسب از نظام اقتصاد جهانی و تحولاتی كه در آن رخ می دهد، سیاستها و استراتژیهای اقتصادی و تجاری خود را با دقت بیشتری تنظیم و اجرا نموده و از پویایی این نظام غافل نگردند.

براین اساس در این پایان نامه. ضمن بررسی جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی در اقتصاد بین الملل و هم چنین مروری بر وضعیت صنعت بیمه در ایران و مقایسه آن با جهان، شناسایی و مطالعه شاخصهای ارزیابی صنعت بیمه در كشورهای در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی (10كشور منتخب) با استفاده از تكنیك اقتصاد سنجی و روش مدلهای Panel Data پرداختیم.

و سعی شد تا با مشاهدة‌ نیایج حاصل از آزمون فرضیه ها و تعمیم نتایج حاصل از تجارت این كشورها به ایران، به هدف خود یعنی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت بیمه كشور برسیم.

در نهایت نیز با بررسی نتایج حاصل از بررسی مدلهای مربوط به هر یك از فرضیه ها به این نتیجه رسیدیم كه صنعت بیمه كشور در كوتاه مدت از عضویت در سازمان تجارت جهانی منتقع نخواهد شد.

دلایل آن به طور مشروح تر در فصل پنجم بیان شده است.

4-1) مقدمه:

در این بخش مدلهای مطرح شده در فصل سوم برای بررسی اثرات عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر روی عملكرد صنعت بیمهم در قالب سه فرضیه فرعی در نظر گرفته شده كه با بررسی هر كدام از این فرضیات و بسط و تعمیم نتایج آنها به فرضیة اصلی یعنی رونق و بهبود عملكرد صنعت بیمة پس از الحاق به WTO، این فرضیه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجا كه ایران هنوز به عضویت سازمان تجارت جهانی در نیامده و به دلیل نبود آمار و اطلاعات در زمینة‌ الحاق ایران به WTO، در این پایان نامهم سعی شد تا با مطالعه و بررسی سه شاخص ارزیابی صنعت بیممه در 10 كشور درحال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی ( مصر، هند، اندولزی، مالزی، پاكستان، فیلیپی، سنگاپور، تركیه، اروگوئه و نزوئلا)

پس از عضویت در WTO و پذیرش موافقتنامهم تعرفه و خدمات (GATS) به دلیل داشتن ماهیتس مشابه با اقتصاد ایران و تعمیم نتایج حاصل از تجارت آنها به ایران، تأثیر عضویت ایران در WTO را بر صنعت بیمه كشور مورد برسی قرار دهیم. و ببینیم كه آیا الحاق به سازمان تجارت جهانی تأثیری بر صنعت بیمه خواهد داشت یا خیر و اگر مؤثر است این تأثیر به چه شكل خواهد بود، مثبت یا منفی؟

هم چنین در هر فرضیه برای اثبات برابری یا عدم برابری عرضی از مبدأ در كشورهای منتخب از آزمونF آزمون برابری عرض از مبدأها استفاده شده است. و مدلها نیز به شكل لگاریتم طبیعی مورد استفاده قرار گرفته اند.

روش بررسی هر یك از مدلهای مطروجه در فرضیه ها روش مدلهای Panel Data ( روش اثرات ثابت ) می باشد

4-2) آزمون فرضیه ها:

4-2-1) فرضیه فرعی شماره یك:

عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای در كشورهای در حال توسعه (ایران) می شود: Ho


مطالب دیگر:
تحقیق در مورد فیلم تحقیق در مورد قانون تجارت 76 ص تحقیق در مورد قلب و فوايد و مضرات ورزش تحقیق در مورد قوانين ديوان محاسبات تحقیق در مورد قاچاق اسلحه تحقیق در مورد كاربرد ALU سخت افزار تحقیق در مورد كاربرد رياضي در مهندسي برق 14 ص تحقیق در مورد كاربرد كامپوزيت در ساختمان تحقیق در مورد كشش و فشار 20 ص تحقیق در مورد كميته فني حسابداري تحقیق در مورد كلم بروكسل 14 ص تحقیق در مورد لاستیک البرز تحقیق در مورد كنترل هاي داخلي حسابداري 11ص تحقیق در مورد لوبیا تحقیق در مورد مادربورد 12 ص تحقیق در مورد لینوکس چیست تحقیق در مورد مالچ ها 18 ص تحقیق در مورد ماهواره هاي فضايي 16 ص تحقیق در مورد مباحث و ديدگاه‌هاي موجود در زمينه تعامل انتقال فناوري و توسعه در كشورهاي در حال توسعه 16 ص تحقیق در مورد مباني برنامه توسعه و كاربردي فناوري ارتباطات و اطلاعات در نظ تحقیق در مورد مبنا تحقیق در مورد محصول ذرت تحقیق در مورد مدارهاي الكتريكي 25 ص تحقیق در مورد مديريت تجارت الکترونيک 10 ص تحقیق در مورد مديريت دانش ضمني 12 ص